Barrio das cécadas

centrais do século XX (1936-1981)

Durante as décadas seguintes á Guerra Civil, Galicia como o conxunto de España está sumida nunha severa crise económica. Por outra banda relevantes compositores e músicos galegos instálanse por distintos motivos en Europa e América, truncando a inercia artística das décadas precedentes. A partir dos anos sesenta iníciase en Madrid un proceso de apertura a novas tendencias ao que Galicia se incorpora a finais do franquismo; este proceso acelérase durante a transición e vai permitir o desenvolvemento do panorama musical actual.

Busca o compositor oculto en cada edificio.