Barrio do romanticismo

Pazo da Diputación Provincial de Lugo

Varela Silvari, José María (Ferrol, 1848-Madrid, 1926)

Eminente musicólogo galego da segunda metade do S. XIX, pianista, director, compositor e xornalista. Realizou os seus primeiros estudos musicais en A Coruña que posteriormente completou en Lisboa. O seu labor musical e literario é enorme. Foi profesor no Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona. Como compositor escribiu obras para banda, coro e piano, así como música dramática e vocal. Foi autor, entre outras, das seguintes obras: Alborada galega para coro e banda (a primeira alborada para esta formación que se cantou en Galicia escrita en 1877, facéndose moi popular); Recordos de Galicia (alborada); Cantares Galegos; Salve á Santa Virxe, etc.
Tamén é autor dunha colección de biografías de compositores, e escribiu varios libros de teoría da música, entre os que cabe destacar Historia xeral da música (Madrid, 1914); Galería biográfica de músicos galegos (A Coruña, 1874); A música popular española. Estudo crítico e histórico acerca dos bailes, cantos e instrumentos populares de todas as provincias e pobos de España (Mondoñedo, 1883); Historia da música popular en España: Pasado, presente e porvir do canto coral humorístico (Barcelona, 1893); Cántigas ou Cantigas ("Vida Galega").