Barrio do modernismo

Casa Escariz na Coruña

Rodríguez-Losada Rebellón, Eduardo (A Coruña 1886-1973)

Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón naceu en A Coruña o 2 de marzo de 1886 e morreuo 2 de novembro de 1973 tamén en A Coruña.
Casou con María Trulock Bertorini o 15 de outubro de 1913, coa que tivo dez fillos.
En 1941 foi nomeado Académico de Número da Sección de Arquitectura da Real Academia de Nuestra Señora del Rosario, e en 1954, Académico de Honra.
As súas obras caracterízanse polo seu eclecticismo, e polo seu formato orquestral, onde destacan partituras como El gnomo.
Tamén destacan as súas catro sinfonías e o Concierto para piano y orquesta, aínda que é moito máis coñecido polo seu xénero operístico, con pezas como O Mariscal, con textos de Antón Vilar Ponte e Ramón Cabanillas.
As súas obras orixinais foron doadas polos seus fillos á Real Academia Nuestra Señora del Rosario de A Coruña. Tamén se poden atopar copias na Fundación March, na Sociedad de Autores e na Propiedad Intelectual.

Redacción e edición

Alba Blanco Pardo, Aitor Fuentes Ledo, Iria Otero Corral, CPI Monte Caxado, As Pontes (A Coruña), curso 2012-2013.

Bibliografía /Bibliography:
Cañada, Silverio (editor): GRAN ENCICLOPEDIA GALLEGA. Gijón: 1974.
http://patrimoniomusicalgalego.blogspot.com.es/2011/09/eduardo-rodriguez-losada-rebellon.html
http://gl.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Rodr%C3%ADguez-Losada_Rebell%C3%B3n

Para escuchar / Para escoitar / For listen
"Los Caneiros (Impresión sinfónica)", Orquesta dos Conservatorios de Música de Galicia, Maximino Zumalave (dir). Grabación incluida en el disco “Presenzas e ausencias”. Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2008.