Barrio das cécadas

Edificio Torre de Ourense

Quintas, Daniel (Vigo 1918-2001)

Director e compositor, realizou estudos de piano na súa cidade natal e foi autodidacta en armonía e composición. Aínda que non se dedicou á música profesionalmente, foi motor e protagonista da vida musical da súa cidade. En 1957 funda a Orquestra da Sociedade Filarmónica de Vigo. En 1983 gañou o Premio da Crítica Galicia. Destacan obras para orquesta de cámara, orquestra e coro de cámara e para diferentes instrumentos.

Redacción e edición

Alejandro Teixeira, Cristian de Vega, Robin Sar de 4º ESO, IES Ramón Otero pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
http://www.galegos.info/gl/daniel-quintas-calvo