Barrio das cécadas

Casa do Concello de Ferrol

Maiztegui Pereiro, Isidro (Gualeguay, Argentina, 1905-Mar del Plata, Argentina, 1996)

Compositor arxentino de orixe galego. Dirixiu en Bos Aires un coro galego co que grabou varias cancións galegas. Estreáronse en Santiago de Compostela (en 1964) sete números
da súa Cantata escénica de Macías o Namorado, na que colaboraron Otero Pedrayo, Cabanillas e Antonio Lorenzo. Púxolle música aos poemas "Longa noite de pedra",
"Tempo de chorar" de Celso F. Ferreiro, "Sin niño" e "Amor de min" de Rosalía de Castro. También musicou os seis poemas galegos de Federico García Lorca (1995).

Redacción e edición

Davinia Vázquez & Candy Miliano, 4º ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Cañada, Silverio (editor): GRAN ENCICLOPEDIA GALLEGA. Gijón: 1974. Tomo XX, Pág 60.
Fotografía / Portrate:
http://www.musicaclasicaargentina.com/maiztegui/index.htm