Barrio da idade moderna

Pazo de Raxoi

Chiodi, Buono (1728-1783)

Chegou dende Italia a Santiago de Compostela para desenrrolar un enorme labor como compositor, mestre e director da capela de música e dos nenos do coro. Toda a súa producción musical (unhas 550 composicións) consérvase no arquivo da catedral compostelá. Fixo posíbel a transición do barroco ó clasicismo na catedral dando especial importancia á corda facendo moito uso de violas e contrabaixos con melodías nas que o seu italianismo está presente. (Durante o seu maxisterio, a terceira parte dos músicos da orquestra eran estranxeiros, e gozaban dunha posición privilexiada na cidade).

Redacción e edición

Paloma Caruncho Aldereguía 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo (Pontevedra): A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.