Barrio da idade moderna

Igrexa da Peregrina

Garcia Benayas, Matías (mestre en Tui entre 1694 e 1737)

Foi mestre de capela da catedral de Mondoñedo (as primeiras novas dun mestre de capela nesta catedral datan de 1314) e continuou o seu labor en Tui. Deixou unha abondosa e interesante producción musical no estilo da época.

Redacción e edición

Santiago Barreiro Fernández 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo (Pontevedra): A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.