Barrio da idade moderna

Fachada principal da catedral de Santa María de Lugo

López del Río, Manuel Antonio (mestre en Lugo 1742-1775)

En 1742 e realizada a correspondente oposición, o cabido da catedral de Lugo nomeou mestre de capela a Manuel Antonio López del Río. Dous años despois opositou sen éxito ao maxisterio da catedral compostelán. En 1755 López se queixaba da cortedade do seu salario e finalmente en 1759 aparece como cóengo sen voto. López del Río renunciou ás súas obrigacións como mestre de capela en 1775 e despois de realizar oposición foi sustituido polo portugués Xoán Pedro de Almeida. Manuel Antonio López del Río que finou en Lugo en 1779, exerceu o maxisterio da catedral desta cidade durante 23 años e da súa autoría se consérvanse no arquivo catedralicio 12 composicións, algunhas con orquestra.

Redacción e edición

JPB
Bibliografía / Bibliography:
http://www.diocesisdelugo.org/josecastineira/obrario.html
http://www.diocesisdelugo.org/josecastineira/vidario.html