Barrio da idade moderna

Fachada del Monasterio de San Martín Pinario

Roel del Rio, Antonio Ventura (mestre en Mondoñedo, entre 1730 e 1767)

A él débese a introducción da orquestra italiana na catedral mindoniense (1730-1767), aínda que non facía moito uso dos violíns o frautas. Foi o autor de Institución Harmónica o doctrina musical teórica y práctica ( Mondoñedo, 1748) e Razón natural i científica de la música en muchas de sus más importantes materias (Santiago, 1760).

Redacción e edición

Paula Mesías Fernández 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo: A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.