Barrio da idade moderna

Fachada Catedral de Mondoñedo

Quiroga, Francisco (mestre en Ourense entre 1780 e 1816)

Foi mestre da catedral de Ourense cara a finais de século (1780-1816). Consérvase unha abundante producción súa no arquivo catedralicio de Ourense.

Redacción e edición

María Fernández Pita 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos. Vigo (Pontevedra): A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena.: Historia da música en Galicia.Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.

Pariente, Antonio "Merelle" (mestre en Mondoñedo en 1763)

Foi o primeiro mestre de capela do que se conserva obra no arquivo da catedral de Mondoñedo. O estilo da súa obra é semellante ó dos outros mestres da época.: obras para dous coros con acompañamento de órgano e harpa.

Redacción e edición

Paula Mesías Fernández 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo (Pontevedra): A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.