Barrio da idade moderna

Concatedral de San Xiao de Ferrol

González Santavaya, Angel Custodio (ca. 1750-1804)

Nacido en Tui, foi mestre de capela en Mondoñedo, e autor dos primeiros vilancicos en galego para o nadal. 7 villancicos nalgúns dos cales aparecen claras influencias clásicas de Melchor López). Máis de 500 obras forman o seu corpus.

Redacción e edición

Manuel Careijo Dopico 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo (Pontevedra): A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.