Barrio da idade moderna

Castillo de Monterrei

Misal Auriense (ca. 1494)

Tamén coñecido como o “Misal de Monterrei” (por terse impreso alí baixo o patrocinio de Francisco de Zúñiga, conde de Monterrei) é o primeiro corpus de partituras impresas en Galicia. Nas súas misas e melodías de canto chan revélase o espírito do Renacemento. Hai 2 exemplares: na catedral de Ourense e na Biblioteca Nacioanl de España.

Redacción e edición

Muriel Méndez Bernat 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo: A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.