Barrio Medieval

Pórtico das Praterías

Códex Calixtinus (século XII). Rito gregoriano, polifonía primitiva.

Estivo en uso até mediados do século XVII. Trátase ou ben dunha recopilación realizada en terras francesas e traída a Santiago de Compostela, ou ben unha producción netamente española, e consecuentemente compostelá. O seu nome deriva da falsa atribución ao Papa Calixto II, pola epístola apócrifa do primeiro folio. Está composto por 5 libros , recollendo o rito –con cantos monódicos e polifónicos- destinado ás solemnidades do apóstolo. No 5º libro presenta unha guía do peregrino, na que , ademais de ofrecer datos sobre os camiños que debían seguir os fieis, adevertíaos de posibles perigos que afrontarían na súa viaxe.

Redacción e edición

Ana Calvo Quintela 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo: A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.