Barrio Medieval

Mosteiro de Santa María de Armenteira

Soares de Paiva, Johan (ca. 1140)

Un dos primeiros trobadores galego-portugueses. Sábese que botaba algunhas temporadas enteiras en terras castelás e aragonesas. Nas follas iniciais do “Cancioneiro de Ajuda” había composicións del (hoxe desparecidas).

Redacción e edición

Daniel López Morais 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo: A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.
Alvar, Carlos y Vicente Beltrán: "Antología de la poesía gallego-portuguesa". Madrid: Alhambra, 1989.