Barrio Medieval

Mosteiro de San Xoán de Caaveiro

Pero da Ponte (ca. 1200-1250)

Discípulo e amigo doutro célebre trobador Eáns Cotón. En verbas de Menéndez Pidal foi “la figura culminante de la joglaría gallega en la corte de San Fernando”.

Redacción e edición

Abigail Gundín Arias 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo: A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.

Eans Cotón (ca. 1200-1250)

Foi autor de vinte cantigas nos cancioneiros: dezasete cantigas de “escarnio e maldizer” e tres de “amigo”. Como curiosidade dicir que foi o primeiro autor que deixou rexistrada a palabra “vaca” na historia escrita do idioma galego e así figura nalgunha das súas composicións poéticas. Visitou a corte de Alfonso X “O Sabio”.

Redacción e edición

Adrián Caneiro Momán 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo: A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.
Alvar, Carlos y Vicente Beltrán: "Antología de la poesía gallego-portuguesa". Madrid: Alhambra, 1989.