Barrio Medieval

Igrexa de San Martiño

Ayras Nunes (ca. 1250-1300)

Clérigo y trovador santiagués. En alguno de sus poemas está latente la importancia de Compostela como centro religioso desde el descubrimento de la tumba del apóstol Santiago en el siglo IX. Sus cantigas son un ejemplo más del resplandor cultural gallego de esta etapa histórica. Su extensa producción abarca casi todos los géneros poéticos de la época. En 1284 Ayras Nunes estaba al sevicio de Sancho IV y posiblemente antes colaboró en las “Cantigas de Santa María” de Alfonso X “El Sabio”.

Redacción e edición

Gorka Bollo Martínez 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alvar, Carlos y Vicente Beltrán: "Antología de la poesía gallego-portuguesa". Madrid: Alhambra, 1989.
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo: A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.


Para escuchar / Para escoitar/ For listen:
"Miragres fremosos” CSM 37, Grupo O Son de Otero (2º, 3º 4º ESO de IES Ramón Otero Pedrayo de A Coruña), Juan Pérez Berná (director), 2005.


Ayras, Xoán (ca. 1250-1300)

Xoán Ayras posiblemente nacido en Compostela é considerado un dos máis fecundos trobadores de Galicia. Estivo nas cortes de Afonso X de Castela e Afonso III de Portugal, e ao través da súa poesía coñecemos curiosas noticias sobre a vida e os costumes do seu tempo.

Redacción e edición

Sara Piñón Paz 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo: A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.
Alvar, Carlos y Vicente Beltrán: "Antología de la poesía gallego-portuguesa". Madrid: Alhambra, 1989.