Barrio Medieval

Capilla mozárabe

Códice de Fernando I (1055), rito mozárabe

E xunto ao antifonario de León, o principal códice que nos deixa información sobre a liturxia hispánica peninsular. Foi probablemente elaborado nalgún mosteiro galego por encargo da raíña dona Sancha esposa de Fernando I Castela e León. Este monarca tivo sempre moita vinculación con Santiago de Compostela, de feito, anexionou o territorio galego á coroa de Castela e León e antes da súa morte visitou o sepulcro de Santiago. Consérvase hoxe na Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela.

Redacción e edición

Eva Rodríguez Ríos 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía /Bibliografy:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo: A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena.: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.