Barrio Medieval

Ábside do Mosteiro de San Martín de Xuvia

Esquío, Fernando (ca. 1300)

Personaxe unicamente coñecido polas súas cantigas das que só queda o texto, destacando as de escarnio. O estilo da súa poesía permite situar a súa vida no final do período trobadoresco, entrado o século XIV. Os Esquío foron unha familia nobre que residían en Neda (A Coruña) moi vinculados ao mosteiro de San Martín de Xubia.

Redacción e edición

JPB
Bibliografía / Bibliography:
Alvar, Carlos y Vicente Beltrán: "Antología de la poesía gallego-portuguesa". Madrid: Alhambra, 1989, 385-389.