Barrio Actual

Verbum, Casa das Palabras en Vigo

Rodríguez Gil, Gloria (Vigo 1972)

Nada en 1972, Vigo. Conta con títulos Superiores de Solfexo, Piano, Música de cámara, etc. En Barcelona, obtén o título Superior de Composición e Orquestración. Escribiu composicións como a Cidade do Sul, o Karma, Mir 5... Organizadora de concertos e eventos culturais como o concerto didáctico de música contemporánea.Na actualidade traballa no Conservatorio Superior de Música de Vigo.

Redacción e edición

Iria Jorquera Fiaño & Laura Rivera Rey, 4º ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.

Fuentes / Fontes / Sources:
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Rodr%EDguez%20Gil,%20Gloria&nar1=160

Foto / Photo:
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Rodr%EDguez%20Gil,%20Gloria&nar1=160

Para escuchar / Para escoitar / For listen:
"B-A", Juan Ferrer (clarinete), Raymond Arteaga (viola), Vera Pavlova (piano). Grabación incluida en el disco "Ciclo XV da Asociación Galega de Compositores. Conxuntos de cámara hetereoxéneos". Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2010.

Soutullo, Eduardo (Bilbao 1968)

Eduardo Soutullo García naceu en Bilbao en 1968 pero se criou en Vigo. Foi profesor do Conservatorio Superior de Música de Santiago de Compostela. En 2003 trasladou a súa residencia a Madrid, onde imparte clases nun instituto e conclúe a súa tese de doutoramento na Universidade de Vigo (2011) sobre David del Puerto, un dos seus profesores de composición. Está titulado en Composición, Dirección Coral, Pedagoxía Musical e Solfexo. As súas obras pertencen aos xéneros sinfónico, coral, banda e camerístico.

Redacción e edición

Alexandra Soto Prado & Sara Silvestre Barbeito 3º ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.

Fuentes / Fontes / Sources :
http://www.mundoclasico.com/ed/documentos/doc-ver.aspx?id=0593f829-833b-47e2-ae42-bc04c38bf4d6
http://www.eduardosoutullo.com/

Foto / Photo:
http://www.eduardosoutullo.com/

Para escuchar / Para escoitar / For listen:
http://www.eduardosoutullo.com/

Cambeiro, Carlos (Barcelona, 1958)

Redacción e edición

Para escuchar /Para escoitar / For listen:

"Movimiento para cuarteto de cuerda", Artemis Ensemble. Grabación incluida en el disco "Ciclo XV da Asociación Galega de Compositores. Cuarteto de Corda". Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2010.

Beltrán Sobrado, Pablo (Barcelona 1970)

Acada as titulacións superiores de Piano, Solfexo, Teoría, Transposición e Acompañamento, Música de Cámara e Composición e Orquestración no Conservatorio Superior de Vigo. Completa a súa formación no ámbito da composición asistindo aos cursos organizados polo Centro de difusión da Música Contemporánea (1999/2001), a outros impartidos por Carles Guinovart, Roman Alís, Mathias Spahlinguer, Albert Sardá, García Laborda e Edson Zampronha, e realiza o “Posgrao de Composición Musical e Tecnoloxías Contemporáneas” do IDEC-Universidade “Pompeu Fabra” de Barcelona. Ademais de impartir diversos cursos de formación, dende 1999 exerce como profesor de Harmonía, Contrapunto e Composición no Conservatorio Superior de Música de Vigo. Fora do campo da composición, realizou outros moitos cursos con personalidades destacadas. No seu catálogo destaca “Inquedanzas”.

Redacción e edición

Alumnos y alumnas de 4 ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.

Fuente / Fontes / Sources
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Beltr%E1n%20Sobrado,%20Pablo&nar1=150

Foto / Photo:
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Beltr%E1n%20Sobrado,%20Pablo&nar1=150