Barrio Actual

Pazo da Cultura en Pontevedra

González López, Jesús (Vigo, 1965)

Jesús González López naceu en Vigo en 1965. É compositor, director e frautista. Comeza os estudos musicais no Conservatorio de Música de Vigo. Posteriormente trasládase a Barcelona para estududar armonía e frauta traveseira. Foi coordinador do Departamente de Música do Centro Galego de Arte Comtemporáneo de Santiago durante os anos 1996/97/98.
En 2009 crea o ciclo de música de cámara Galegos Hoxe! do cal é director. Actualmente o seu catálogo consta de 4 obras de orquestra, 5 obras de ensamble, 21 de cámara e 7 de sólo.

Redacción e edición

Sara Silvestre Barbeito & Alexandra Soto Prado 3ºESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013

Fuentes / Fontes / Sources:
http://www.jesusgonzalez.eu/
http://asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=González, Jesús&nar1=175

Foto / Photo:
http://asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=González, Jesús&nar1=175

Par escuchar / para escoitar / For listen:
http://www.jesusgonzalez.eu/

Trillo, Joam (Rons, Negreira, A Coruña 1942)

Redacción e edición

"Canto Asteca", María José Ladra (mezzosoprano), Javier Vázquez grela (piano). Grabación incluida en el disco “Perspectivas”. Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2009.

Vila, Eligio (Lantaño, Portas, Pontevedra 1943)

Naceu en Lantaño (Portas), Pontevedra, o 1 de xaneiro de 1943. Iniciou os seus estudos musicais con José Laguarta no seu lugar natal que logo continua no Conservatorio Profesional de Música de Pontevedra e nos superiores de Vigo, A Coruña e Madrid, onde acada o título de profesor superior de Harmonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación. Estudou harmonía e contrapunto con Enrique Saavedra e Ildefonso García Rivas, composición e instrumentación con Roxelio Groba, música dramática con Román Alís e Canto Gregoriano na Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos) co mestre de capela José Luis Angulo. Vinculado á docencia, exerceu como mestre de primaria, como director da Academia Municipal de Música de Vilagarcía de Arousa e como profesor numerario de Música no ensino secundario. Desde o ano 1993, cando estrea “Variaciones para Orquesta, op.1”, as súas obras interprétanse habitualmente en Galicia, España, Portugal e Venezuela.

Redacción e edición

Alumnos y alumnas de 4º ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.

Fuentes / Fontes / Sources
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Vila,%20Eligio%20&nar1=169

Foto / Photo:
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Vila,%20Eligio%20&nar1=169

Para escuchar / Para escoitar /For listen:
"Rondó brillante", Javier Vila (piano). Grabación incluida en el disco “Perspectivas”. Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2009.