Barrio Actual

Multiusos Fontes do Sar en Santiago de Compostela

Comesanha Pereira, Xabier (Bremenhaven, Alemania, 1968)

A súa formación musical tivo lugar en conservatorios de Vigo, Coruña, Santiago e Coimbra. Participou en cursos de perfeccionamento cos mentres Celso Otero, Pedro Iturralde e Maximino Zumalave entre outros. Recibiu premios como “San Martiño” en 1998 e “Avelina Valladares” en 2004. Actualmente ocúpase da Banda Municipal da Estrada, da Coral Polifónica Estradense, da Coral polifónica de Soutomaior e da Orquestra do Conservatorio Profesional de Música da Estrada. O seu catálogo componse de 14 obras de diversos tipos (pasodobres, música coral, música para orquestra). No ano 1994 grava un CD coa Banda Municipal da Estrada con motivo do seu 125 aniversario. No ano 2003 compón “ Homenagem a Bartók Béla”, obra sinfónica estreada pola Orquestra Sinfónica de Viana do Castelo. No ano 2004 acaba “Miniaturas sinfónicas” obra para orquestra. Tamén no ano 2004 estrease “ Suite Galaica”.

Redacción e edición

Sara Carracedo & Martin Lema, 3º ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía y foto / Bibliography and photo:
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Comesanha,%20Xabier&nar1=172

Niñerola, Raúl (Lliria, Valencia, 1983)

Raúl Martín Niñerola comienza sus estudios musicales como percusionista en el Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitivo de LLíria (Valencia) y los continúa en los conservatorios de Castelló, Valencia y A Coruña. Obtiene el título de profesor de percusión y el título superior de composición con matrícula de honor y premio fin de carrera. Está en posesión del Premio Academia Tercero Milenio 2005 en la especialidad de percusión.
Actualmente Raúl ejerce como profesor de harmonía en el Conservatorio de Música Profesional de Lalín (Pontevedra) y como director de la Banda y de la Escuela de Música de Negreira (A Coruña); también asiste regularmente a clases de dirección con Marcel Van Bree.
En el campo de la composición cabe destacar sus obras tituladas "Pieza para joven orquesta", "Els miracles de Sant Vicent", “Os mártires de Carral” y “A revolta irmandiña” para banda, ésta última galardonada con el Primer Premio en la segunda categoría del Certamen de Composición de la Federación Galega de Bandas de Música.

Redacción e edición

Alumnos y alumnas de 4 ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.

Fuentes / Fontes / Sources
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Mart%EDn%20Ni%F1erola,%20Ra%FAl&nar1=180

Foto / photo
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Mart%EDn%20Ni%F1erola,%20Ra%FAl&nar1=180