Barrio Actual

Conservatorio Superior de Música da Coruña

Vara, Juan (A Coruña 1959)

Juan Vara, compositor sinfónico nado na Coruña (España) en 1959.
Entre as súas obras estreadas pola Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) e a Real Filharmonía de Galicia, poden sinalarse: Aparición na distancia secreta, Ao fondo do espello da noite, Desde o abismo á outra beira ou Enigmas da temporalidade (sobre un poema de Eloy Sánchez Rosillo). Na tempada 2009-10, a OSG estreou Noite máis aló da noite (Tres cantos de Antonio Outeiros).

Redacción e edición

Luciano Gallo & Albert Alcántara, 4º ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.

Fuentes / Fontes / Sources:
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Vara

Foto / Photo:
archivo Juan Vara

Para escuchar / Para escoitar / For listen:
"Aquel recuerdo ahora desvelado", Casey Hill (oboe), Alejandro Sanz (vibráfono). Grabación incluida en el disco "Ciclo XV da Asociación Galega de Compositores. Conxuntos de cámara hetereoxéneos". Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2010.

de Santiago, Antón (A Coruña 1944)

Antonio de Santiago naceu en 1944 na Coruña. Dende 1991 é o xefe do Departamento Didáctico do Canto do Conservatorio Estatal Superior da Música da Coruña e director da Compañía Lírica Ofelia Nieto. Iniciou os seus estudos de música e teatro no Conservatorio de A Coruña. Estudiou canto con María Luisa Neche e debutó en abril de 1974. A seguer marchou a Madrid, onde perfeccionou técnica con Marimí del Pozo e Ana Marçia Olaria e interpretación con Félix Lavilla e Miguel Zanetti, como tamén escena con José Luis Alonso. Foi becado durante dous años pola “Fundación Barrié de la Maza”. En 1984 acadou o primeiro premio no Concurso Internacional de Canto de Logroño. Colabora en prensa e radio. Como compositor a súa obra é fundamentalmente vocal, tanto para voz e piano como para coro polifónico.

Redacción e edición

Daniel Novo, 3º ESO, IES ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.
Fuentes / Fontes / Sources:
http://www.galegos.info/anton-de-santiago-montero

Rodríguez, Julián (As Pontes, A Coruña, 1971)

Redacción e edición


Para escuchar / Para escoitar / For listen
"Four letter from Kossovo" para cuarteto de cuerda (fragmento), Grupo Instrumental Siglo XX, Florián Vlashi (dir). Grabación incluida en el disco “Perspectivas”. Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2009.