Barrio Actual

Conservatorio Profesional de Música na Coruña

Alonso, Fernando (A Coruña 1961)

Fernando Alonso nace na Coruña en 1961. Aos nove anos comeza a estudar música no conservatorio da súa cidade natal, finalizando o grao profesional de piano en 1983. Posteriormente amplía a súa formación no Real Conservatorio Superior de Música de Madrid obtendo en 1987 o título de Profesor superior de Solfexo e Teoría da Música. No seu catálogo atopamos obras para diversas formacións como o dúo para viola e piano "Monodias
mélicas" e a suite orquestral "El sueño de una noche de verano", estreada en 1996 no Palacio da Ópera da Coruña pola Orquestra Sinfónica de Galicia baixo a dirección de Alejandro Posada. Fernando Alonso pertence á Asociación Galega de Compositores desde 1991.

Redacción e edición

Candy Miliano & Davinia Vazquez, 4º ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013
Bibliografía / Bibliography:
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Alonso,%20Fernando&nar1=149

Foto / Photo
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Alonso,%20Fernando&nar1=149

Viso Soto, Margarita Mónica (A Coruña 1957)

Margarita Viso realiza os seus estudios musicais no conservatorio de A Coruña. Estudou piano con Jeannette Romero, de harmonía e contrapunto con Rogelio Groba. Amplía coñecementos con Mª Luisa Nache (canto), José Ferrer (trompa), Carlos López García-Picos (composición), Eva Alcázar, Edith Picht-Axenfeld e Noemí Novara (piano). Interesada en varios campos musicais, desenvolveu a súa traxectoria como compositora, pianista acompañante, musicóloga e editora de música. Ten investigado principalmente sobre compositores galegos, destacando o seu traballo sobre a figura de Marcial del Adalid. Actualmente exerce como pianista acompañante ao canto no Conservatorio Profesional de Música de A Coruña.

Redacción e edición

Sara carracedo & Martín Lema 3º ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2013-2013

Fuentes / Fontes / Sources
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Viso%20Soto,%20Margarita%20M%F3nica&nar1=166

Foto / Photo:
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Viso%20Soto,%20Margarita%20M%F3nica&nar1=166

Para escuchar / Para escoitar / For listen
"Little Suite. IV Rondó", Elena García-Fresca Pérez, Paula López Vázquez, Marina Gundín Díaz (alumnas de fagot de grado profesional del Conservatorio Profesional de A Coruña). Grabación incluida en el disco "Ciclo XV da Asociación Galega de Compositores. Conxuntos de cámara hetereoxéneos". Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2010.

Mosquera, Manuel (A Coruña 1955)

Redacción e edición

Para escuchar / Para escoitar / For listen:
"Lúdica Gráfica II", Grupo Instrumental Siglo XX, Florián Vlashi (dir). Grabación incluida en el disco “Perspectivas”. Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2009.

Vázquez Arias, Fernando (Santiso, A Coruña, 1957)

Fernando Vázquez Arias, director, profesor e compositor, realiza os estudos musicais nos Conservatorios de A Coruña y Madrid. En 1987 es nomeado director do Conservatorio de Lalín, onde ademais está ao fronte da Banda Municipal a da Coral Polifónica. En 1991 funda o Conservatorio de Melide cidade na que crea unha Orquestra Sinfónica que mantén dende entón unha actividade continuada. Foi en dúas etapas director da coruñesa Coral Polifónica "El Eco", decana dos coros españois, e actualmente dirixe a conxunto "Follas Novas", tamén da mesma ciudade. A súa actividade compositiva iníciase na súa novidade e está marcada pola súa exitosa actividade interpertativa. O seu catálogo abrangue composicións de cámara e sinfónicas, varias delas editadas e non poucas tamén levadas ao disco. Destacan os encargos de diversas institucións como "Cantata do Deza" (1991) e "Cantata Melidá" (1999), ambas sinfónico-corales, xunto a outras de corte máis persoal como "Sinfonía Romántica" (2005), "Concierto para piano e orquestra" (2005), e tamén obras para banda sinfónica como "Rapsodia en azul e branco" (2006).

Redacción e edición

Para escuchar / Para escoitar / For listen
"Elexía Apaxioada" , Juan A. Almarza (violonchelo), Javier Vázquez grela (piano). Grabación en directo, Auditorio Conservatorio Profesional de Música de A Coruña, 1 de marzo de 2013.