Barrio Actual

Conservatorio Profesional de Música de Lugo

López Rodríguez, Javier María (Lugo 1971)

Naceu en Lugo no 1971.Profesor titular da especialidade de "Historia da Música". Titulado en grao superior de frauta, e licenciado en Xeografía e Historia da Arte. Actualmente participa na
elaboración da música do CD-ROM de promoción de cidades patrimonio da humanidade. Acadou diversos premios de composición. Por el momento o seu catálogo inclúe 23 obras, entre elas “Le vieux quartet” e “A invasión dos pletoriáns”.

Redacción e edición

Diego Vila Freire & Iván Candal Yañéz, 3ºESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.

Fuentes / Fontes / Sources
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=L%F3pez%20Rodr%EDguez,%20Javier%20Mar%EDa&nar1=157

Foto / Photo:
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/fotos//150_091026203829_wi6P.JPG

Para escuchar / Para escoitar / For listen:
"Semantic corruptions. I Changeable meaning" para flauta, clarinete, violín, viola y violonchelo. Grupo Instrumental Siglo XX, Florián Vlashi (dir). Grabación incluida en el disco "Ciclo XV da Asociación Galega de Compositores. Conxuntos de cámara hetereoxéneos". Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2010.

Alejandre, Manuel (Ponferrada, León, 1975)

Naceu en Ponferrada (León). Comeza os seus estudos musicais no Conservatorio de Música de Lugo. En 1993 trasládase a Asturias onde continua os seus estudios musicais no Conservatorio Profesional de Música de Oviedo rematando o Grao Superior de Piano en 1998 e ademais obtén o título de Profesor Superior de Solfexo en 1999. Posteriormente estuda armonía, composición, contrapunto e fuga no Conservatorio Superior de Música da Coruña, acadando o título de Profesor Superior de Música de Cámara en 2002 e o Título de Profesor Superior de Composición en 2006. Desde 2004 é profesor de Ensino Secundario.
Su produción como compositor abarca un total de 53 títulos que inclúen tres sinfonías, un concerto para piano e orquestra, as “Variaciones Seikilos” e a “Cantata del Centenario” para orquestra sinfónica e coros, una ópera, así como cuartetos de corda, pezas camerísticas e obras corais.

Redacción e edición

Alumnos y alumnas de 4 ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.

Fuente / Fontes / Sources:
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Alejandre%20Prada,%20Manuel&nar1=148

Foto / Photo:
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Alejandre%20Prada,%20Manuel&nar1=148

Para escuchar / Para escoitar / For listen:
"Tema y variaciones para marimba y frauta sobre un tema de Hans Werner Henze (fragmento)", Grupo de alumnos de música de Cámara del Conservatorio Superior de Música da Coruña.Grabación incluida en el disco “Perspectivas”. Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2009.