Barrio Actual

Auditorio e Pazo de Congresos en Ourense

Vázquez Casas, Xoán Antón (Ourense, 1964)

Nace en Ourense en 1964. Comienza sus estudios musicales en el Seminario de Ourense, para luego continuar en diversos conservatorios de España. Pertenece a la Asociación Galega de Compositores desde el año 2002. Es director da “Coral de Ruada” de Ourense y organista en la catedral de esta ciudad. Su catálogo abarca más de 200 obras.

Redacción e edición

Paula Seoane Rodríguez & Cristina Varela Ugarte, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.

Fuentes / Fontes / Sources
http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2009/10/03/0003_8012166.htm
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=V%E1zquez%20Casas,%20Xo%E1n%20Ant%F3n&nar1=163

Foto / Photo
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=V%E1zquez%20Casas,%20Xo%E1n%20Ant%F3n&nar1=163

Para escuchar / Para escoitar / For listen
“Morriña galega”, Claudia Walker (flauta), Vera Pavlova (piano). Grabación incluida en el disco "Ciclo XV da Asociación Galega de Compositores. Conxuntos de cámara hetereoxéneos". Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2010.

Biveinis, Karolis (Vilnius, Lituania, 1982)

Karolis Biveinis naceu en Vilnius, Lituania, en 1982. Posteriormente trasladouse a Galicia. E ingresa no Conservatorio Superior de Vigo onde obtivo en 2002 o grao superior de piano con matrícula de honor. Dende 2007 estuda o grao superior de composición (harmonía, contrapunto e análise). Obtén varios premios internacionais e intervén como compositor e pianista España, Portugal, Francia, Italia, Alemaña e Lituania. Dende 2000 exerce o labor pedagóxico en varios conservatorios municipais. Polo momento ten escritas más de 30 composicións musicais , entre elas “Danza dá Lúa en Santiago”.

Redacción e edición

Pedro Béjar Koen & Alejandro Fdez Esmorís, 3º ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.

Fuentes / Fontes / Sources
http://vimeo.com/karolisbiveinis
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Biveinis,%20Karolis&nar1=168

Foto / Photo:
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Biveinis,%20Karolis&nar1=168

Para escuchar / para escoitar / for listen:
"Catro danzas. Danza I", Juan Ferrer (clarinete), Alejandro Sanz (marimba).Grabación incluida en el disco "Ciclo XV da Asociación Galega de Compositores. Conxuntos de cámara hetereoxéneos". Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2010.