Barrio de la edad moderna

Fachada Obradoiro

José de Vaquedano (1642-1711)

Nacido en Puente la Reina-Navarra- foi un dos músicos máis destacados do barroco español, que antes de se instalar en Santiago como maestro de capela –onde permaneceu ata a súa morte- traballou no convento das Descalzas Reais de devandito pobo navarro. Toda a súa producción-case un cento de composicións- é de carácter relixioso.

Redacción y edición

Rubén Rodríguez Pita 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo (Pontevedra): A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.