Barrio Medieval

Iglesia de San Martín

Ayras Nunes (ca. 1250-1300)

Crego e trobador santiagués. Nalgún dos seus poemas está latente a importancia de Compostela como centro relixioso desde o descubrimento da tumba do apóstolo Santiago no século IX. As súas cantigas son un exemplo máis do resplandor cultural galego desta etapa histórica. A súa extensa producción abrangue case todos os xéneros poéticos da época. En 1284 Ayras Nunes estaba ao servizo de Sancho IV e posiblemente antes colaborou nas “Cantigas de Santa María” de Alfonso X “O Sabio”.

Redacción y edición

Gorka Bollo Martínez 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alvar, Carlos y Vicente Beltrán: "Antología de la poesía gallego-portuguesa". Madrid: Alhambra, 1989.
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo: A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.


Para escuchar / Para escoitar/ For listen:
"Miragres fremosos” CSM 37, Grupo O Son de Otero (2º, 3º 4º ESO de IES Ramón Otero Pedrayo de A Coruña), Juan Pérez Berná (director), 2005.


Ayras, Xoán (ca. 1250-1300)

Xoán Ayras posiblemente nacido en Compostela es considerado uno de los más fecundos trovadores de Galicia. Estuvo también en las cortes de Alfonso X de Castilla y Alfonso III de Portugal, y a través de su poesía conocemos curiosas noticias sobre la vida y las costumbres de su tiempo.

Redacción y edición

Sara Piñón Paz 3º ESO, IES As Telleiras, Narón (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía / Bibliography:
Alén, Mª. Pilar: "Historia da música galega. Cantos, cantigas e cánticos". Vigo: A Nosa Terra, 1997.
López Cobas, Lorena: "Historia da música en Galicia". Sarria (Lugo): Ouvirmos, 2013.
Alvar, Carlos y Vicente Beltrán: "Antología de la poesía gallego-portuguesa". Madrid: Alhambra, 1989.