Barrio Actual

Multiusos Fontes do Sar en Santiago de Compostela

Comesanha Pereira, Xabier (Bremenhaven, Alemania, 1968)

Su educación musical tuvo lugar en los conservatorios de Vigo, A Coruña, Santiago y Coimbra. Ha participado en cursos con perfecionamento con Celso Otero, Pedro Iturralde y Maximino Zumalave, entre otros. Ha recibido premios como "San Martín" en 1998 o “Avelina Valladares” en 2004. Actualmente dirige la Banda Municipal da Estrada, la Coral Polifónica Estradense, la Coral polifónica de Soutomaior y la Orquestra do Conservatorio Profesional de Música da Estrada. Su catálogo abarca 14 obras de diversos tipos (pasodobles, música coral, música para orquestra). En 1994 graba un CD con la Banda Municipal da Estrada con motivo de su 125 aniversario. En 2003 compone “ Homenagem a Bartók Béla”, obra sinfónica estrenada por la Orquestra Sinfónica de Viana do Castelo. No ano 2004 acaba “Miniaturas sinfónicas” obra para orquestra y estrena “Suite Galaica”.

Redacción y edición

Sara Carracedo & Martin Lema, 3º ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.
Bibliografía y foto / Bibliography and photo:
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Comesanha,%20Xabier&nar1=172

Niñerola, Raúl (Lliria, Valencia, 1983)

Raúl Martín Niñerola comeza os seus estudos musicais como percusionista no seo do Ateneo Musical e de Ensino Banda Primitivo de LLíria (Valencia) e continúaos nos conservatorios de Castelló, Valencia e A Coruña. Obtén o título de profesor de percusión e o titulo superior de composición con matrícula de honra e premio no fin de carreira. Está en posesión do Premio Academia Terceiro Milenio 2005 na especialidade de percusión.
Actualmente Raúl exerce como profesor de harmonía no Conservatorio de Música Profesional de Lalín (Pontevedra) e como director da Banda e da Escola de Música de Negreira (A Coruña); tamén asiste regularmente a clases de dirección con Marcel Van Bree.
No campo da composición cabe destacar algunhas das súas obras como son "Pieza para joven orquesta", "Els miracles de Sant Vicent", “Os mártires de Carral” e “A revolta irmandiña” para banda, esta última galardonada co Primeiro Premio na segunda categoría del Certamen de Composición da Federación Galega de Bandas de Música.

Redacción y edición

Alumnos y alumnas de 4 ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.

Fuentes / Fontes / Sources
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Mart%EDn%20Ni%F1erola,%20Ra%FAl&nar1=180

Foto / photo
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Mart%EDn%20Ni%F1erola,%20Ra%FAl&nar1=180