Barrio Actual

Auditorio y Palacio de Congresos en Ourense

Vázquez Casas, Xoán Antón (Ourense, 1964)

Nace en Ourense en 1964. Comezou os seus estudos musicais no Seminario de Ourense, para logo seguir en diversos conservatorios de España. Pertence á Asociación Galega de Compositores dende o ano 2002. É director da 2Coral de ruada” de Ourense e organista na catedral desta cidade. O seu catálogo abarca máis de 200 obras.

Redacción y edición

Paula Seoane Rodríguez & Cristina Varela Ugarte, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.

Fuentes / Fontes / Sources
http://www.lavozdegalicia.es/ourense/2009/10/03/0003_8012166.htm
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=V%E1zquez%20Casas,%20Xo%E1n%20Ant%F3n&nar1=163

Foto / Photo
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=V%E1zquez%20Casas,%20Xo%E1n%20Ant%F3n&nar1=163

Para escuchar / Para escoitar / For listen
“Morriña galega”, Claudia Walker (flauta), Vera Pavlova (piano). Grabación incluida en el disco "Ciclo XV da Asociación Galega de Compositores. Conxuntos de cámara hetereoxéneos". Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2010.

Biveinis, Karolis (Vilnius, Lituania, 1982)

Karolis Biveinis nació en Vilnius, Lituania, en 1982. Posteriormente se trasladó a Galicia e ingresa en el Conservatorio Superior de Vigo donde obtuvo en 2002 el grado superior de piano con matrícula de honor. Desde 2007 estudia el grado superior de composición (armonía, contrapunto y análisis). Obtiene varios premios internacionales e interviene como compositor y pianista en España, Portugal, Francia, Italia, Alemania y Lituania. Desde 2000 ejerce la labor pedagógica en varios conservatorios municipales. Por el momento ha escrito más de 30 composiciones, entre ellas “Danza da Lúa en Santiago”.

Redacción y edición

Pedro Béjar Koen & Alejandro Fdez Esmorís, 3º ESO, IES Ramón Otero Pedrayo (A Coruña), curso 2012-2013.

Fuentes / Fontes / Sources
http://vimeo.com/karolisbiveinis
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Biveinis,%20Karolis&nar1=168

Foto / Photo:
http://www.asociaciongalegadecompositores.com/web/compositores.asp?var1=Biveinis,%20Karolis&nar1=168

Para escuchar / para escoitar / for listen:
"Catro danzas. Danza I", Juan Ferrer (clarinete), Alejandro Sanz (marimba).Grabación incluida en el disco "Ciclo XV da Asociación Galega de Compositores. Conxuntos de cámara hetereoxéneos". Santiago de Compostela: Clave Records/Xunta de Galicia, 2010.