Authors

Juan Pérez Berná (coordinador)

Juan Bort Couceiro

Israel Arochena (colaborador)

Manuel Sieiro Eiriz

Olga Veiga

Rocío Chao DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, UNIVERSIDADE DA CORUÑA